Osnovni podaci

Srbija

Pun naziv firme Društvo sa ograničenom odgovornošću za spoljnu i unutrašnju trgovinu N Sport d.o.o. Beograd
Skraćeni naziv firme N Sport d.o.o.
Godina osnivanja 1995.
Adresa Autoput Beograd-Novi Sad 150a, 11 080 Beograd
Matični broj 17067648
PIB 100572465
Šifra delatnosti 4778
Tekući račun Meridian banka 330-4000067-49
Tekući račun AIK banka 105-4097-57
Tekući račun Vojvođanska banka 355-1020781-75
Tekući račun Pro Credit banka 220-46009-96
Tekući račun UniCredit banka 170-30005600000-70
Tekući račun Banka Intesa 160-283013-78
Tekući račun Socite Generale Banke 275-0010220528719-07

 

BiH

Pun naziv firme Društvo sa ograničenom odgovornošću za spoljnu i unutrašnju trgovinu N Sport d.o.o. Banja Luka
Skraćeni naziv firme N Sport d.o.o. Banja Luka
Godina osnivanja 2000.
Adresa Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka
Matični broj 1940538
JIB 4400836930005
PIB 400836930005
Šifra djelatnosti 51422
Komercijalna banka 571-010-00000388-64
NLB Razvojna banka 562-09900014935-18
Uni Credit banka 338-350-22009458-05